Gallery

Sekelumit Hubungan Ali dengan Para Sahabat (Beserta Keturunan Mereka) [2]

This gallery contains 3 photos.

Artikel Sebelumnya di: Sekelumit Hubungan Ali dengan Para Sahabat (Beserta Keturunan Mereka) [1]   2. Hubungan Pernikahan antara Keturunan Ali dengan Keturunan Para Sahabat Sebelumnya, mari kita bahas sekelumit pernikahan dalam Islam Para ahli fikih rahimahumullah membahas persoalan “al-Kafaa’ah” (kesepadanan)—berkaitan dengan … Continue reading